2019. aastal toetas Puukirurgi töövahendite soetamist Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Leader programmi raames soetati kännufrees Laski F-460E ja puiduhakkur Timberwolf TW 280TDHB.